art cover

Lotte Chemical Corporation یک شرکت شیمیایی است که دفتر مرکزی آن در سئول، کره جنوبی قرار دارد. Lotte Chemical یکی از بزرگترین شرکت های شیمیایی در جهان از نظر درآمد است. Lotte Chemical رزین های مصنوعی و سایر محصولات شیمیایی مورد استفاده برای مواد مختلف صنعتی تولید می کند.

Error: Content not found