پرسش های متداول

این مدل امکان تنظیم فشار آب در 3 حالت مختلف به صورت soft ، clean و massage برای پاک کردن پلاکت‌ها و جرم‌های اطراف دندان را دارد. باتری این محصول در 4 ساعت به طور کامل شارژ شده و می‌تواند با هر بار شارژ کامل حدودا به مدت 30 روز استفاده شود.

این مدل امکان تنظیم فشار آب در 3 حالت مختلف به صورت soft ، clean و massage برای پاک کردن پلاکت‌ها و جرم‌های اطراف دندان را دارد. باتری این محصول در 4 ساعت به طور کامل شارژ شده و می‌تواند با هر بار شارژ کامل حدودا به مدت 30 روز استفاده شود.