1 اردیبهشت 1403

نمایشگاه ایران اکسپو

ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران «ایران اکسپو» با هدف کشف و ایجاد بازارهای جدید صادراتی، ارتقا و توسعه بازارهای موجود برگزار می‌شود.

ایران - تهران