art cover

ExxonMobil Product Solutions یکی از بزرگترین شرکت های شیمیایی در جهان است. این شرکت دارای موقعیت های رهبری در برخی از محصولات شیمیایی با بیشترین حجم و رشد است.

ExxonMobil Product Solutions دارای ظرفیت تولید در هر منطقه بزرگ جهان است و به بازارهای بزرگ و در حال رشد خدمت می کند. بیش از 90 درصد ظرفیت شیمیایی این شرکت با پالایشگاه های اکسون موبیل یا کارخانه های فرآوری گاز طبیعی ادغام شده است.

Error: Content not found