art cover

CHIMEI Corporation یک شرکت مواد عملکردی مستقر در تایوان است. مدت هاست که به عنوان بزرگترین فروشنده رزین های ABS در جهان شناخته می شود. همچنین مواد پلیمری پیشرفته، لاستیک های مصنوعی و مواد شیمیایی ویژه تولید می کند. این کارخانه در تاینان، ژنجیانگ و ژانگژو دارد.

Error: Content not found