art cover

BASF SE با نام اصلی آن Badische Anilin-und Sodafabrik یک شرکت چند ملیتی اروپایی و بزرگترین تولید کننده مواد شیمیایی در جهان است. دفتر مرکزی آن در لودویگشافن آلمان واقع شده است.

Error: Content not found