art cover

Hanwha Group یک شرکت تجاری بزرگ در کره جنوبی است. این گروه که در سال 1952 به عنوان شرکت مواد منفجره کره تأسیس شد، به یک شرکت تجاری بزرگ چند پروفایلی تبدیل شده است، با دارایی های متنوع و گسترده از مواد اولیه و انرژی، مواد اولیه و انرژی. خدمات مکاترونیک، امور مالی، خرده فروشی و شیوه زندگی. در سال 1992، این شرکت نام اختصاری خود را به عنوان نام جدید خود انتخاب کرد.

Error: Content not found