عضویت در سایت

فراپلیمر شریف

حضور شرکت فرا پلیمر شریف در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و مواد کامپوزیت در محل نمایشگاه بین المللی از تاریخ 26 تا 29 آذرماه 1393 برگزار خواهد شد. شرکت فراپلیمر شریف امسال با حضور در سالن خلیج فارس ( 44-2) طبقه دوم، غرفه شماره 7A پذیرای بازدیدکنندگان این نمایشگاه خواهد بود.

ارسال نظر